WF na studiach - jak wygląda i czy jest obowiązkowy

WF na studiach – jak wygląda i czy jest obowiązkowy?

Czy WF na studiach jest obowiązkowy? Jak wyglądają takie lekcje? Dlaczego temat ten budzi tak wiele emocji? Na te i inne pytania odpowiadamy w najnowszym artykule, a także podpowiadamy, które produkty z naszego asortymentu odnajdą się na salach gimnastycznych uczelni wyższych.

Czy na studiach jest WF?

Trudno o jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy na studiach jest WF, bo zależy to od siatki zajęć opracowanej dla danego kierunku. Generalna zasada głosi, że zajęcia z wychowania fizycznego są obowiązkowe na każdym poziomie studiów, na kierunkach dziennych i zaocznych. Warto sprawdzić program konkretnej uczelni, która nas interesuje, by zweryfikować takie informacje przed podjęciem tam nauki. 

Przykładowo w SGH na zajęciach z wychowania fizycznego w pierwszej kolejności muszą chodzić osoby,  dla których w danym semestrze wychowanie fizyczne jest obowiązkowe. Studenci innych rodzajów i kierunków studiów także mogą uczestniczyć w takich zajęciach, ale zapisują się na nie w drugiej kolejności.  

Czy WF na studiach jest obowiązkowy?

Według aktualnie obowiązujących w Polsce przepisów istnieje obowiązek wychowania fizycznego dla studentów I i II roku wszystkich kierunków studiów szkół wyższych z wyjątkiem szkół wieczorowych. Zwolnieni z tego obowiązku są studenci, którzy są żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, studenci niezdolni do ćwiczeń, co poświadcza odpowiednie orzeczenie lekarskie, a także studenci kierunków, w których przewidziany jest WF w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo.

Bezpieczny WF na studiach

WF na studiach, by był bezpieczny, powinien odbywać się w przystosowanej do tego przestrzeni. Niezbędnikiem na zajęciach gimnastycznych, rozciągających czy stabilizujących, jest materac i odpowiednia podłoga.

Airtracki z naszej oferty doskonale nadają się na WF na studiach – polecamy zapoznać się przede wszystkim z produktami, jak różnej wielkości dmuchana ścieżka gimnastyczna oraz podłoga gimnastyczna airfloor.

Dlaczego WF na studiach budzi tyle emocji?

WF na studiach budzi wiele emocji. Dlaczego? Nie każdy student kierunku artystycznego czy filologicznego chce poświęcać swój czas na zajęcia tak mocno odbiegające profilem od jego zainteresowań. Ponadto nie każdy jest sprawny fizycznie, a WF na studiach kończy się zaliczeniem bez oceny lub z oceną. Niekiedy wystarczy frekwencja i obecność na jakimś procencie wszystkich zajęć (np. 80% obecności), ale wszystko zależy od konkretnej uczelni oraz prowadzącego zajęcia. Wielu studentów załatwia sobie zwolnienia lekarskie, by nie uczestniczyć we WF-ie na studiach. 

Jak wygląda WF na studiach?

Trudno odpowiedzieć na pytanie, jak wygląda WF na studiach, bo zajęcia są mocno zróżnicowane. Odbywają się w salach treningowych, na zewnątrz, na basenach. Niektóre uczelnie rozwijają w swoich studentach pasje do konkretnych dyscyplin (np. siatkówka, koszykówka, ale też taniec, crossfit czy gimnastyka korekcyjna). Wiele zależy także od tego, czy dana uczelnia dysponuje własną salą do ćwiczeń czy podnajmuje taką przestrzeń od innych podmiotów (szkół, siłowni itp). 

Sport na studiach także po godzinach

Sport na studiach można uprawiać także w ramach oficjalnych klubów i sekcji. WIele uczelni prowadzi takie grupy, rozwijające umiejętności studentów w danej dyscyplinie  (np. siatkówce, piłce nożnej). Regularnie organizowane są także międzyuczelniane rozgrywki koszykówki, badmintona, biegów przełajowych, a nawet brydża sportowego. Sport można także uprawiać hobbistycznie, będąc niezrzeszonym w żadnej studenckiej organizacji – w swoim wolnym czasie.

0 Comment

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.