WF na studiach - jak wygląda i czy jest obowiązkowy

Inne artykuły:

Nasze produkty:

WF na studiach - jak wygląda i czy jest obowiązkowy

WF na studiach – jak wygląda i czy jest obowiązkowy?

Czy WF na studiach jest obowiązkowy? Jak wyglądają takie lekcje? Dlaczego temat ten budzi tak wiele emocji? Na te i inne pytania odpowiadamy w najnowszym artykule, a także podpowiadamy, które produkty z naszego asortymentu odnajdą się na salach gimnastycznych uczelni wyższych.

Czy na studiach jest WF?

Trudno o jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy na studiach jest WF, bo zależy to od siatki zajęć opracowanej dla danego kierunku. Generalna zasada głosi, że zajęcia z wychowania fizycznego są obowiązkowe na każdym poziomie studiów, na kierunkach dziennych i zaocznych. Warto sprawdzić program konkretnej uczelni, która nas interesuje, by zweryfikować takie informacje przed podjęciem tam nauki. 

Przykładowo w SGH na zajęciach z wychowania fizycznego w pierwszej kolejności muszą chodzić osoby,  dla których w danym semestrze wychowanie fizyczne jest obowiązkowe. Studenci innych rodzajów i kierunków studiów także mogą uczestniczyć w takich zajęciach, ale zapisują się na nie w drugiej kolejności.  

Czy WF na studiach jest obowiązkowy?

Według aktualnie obowiązujących w Polsce przepisów istnieje obowiązek wychowania fizycznego dla studentów I i II roku wszystkich kierunków studiów szkół wyższych z wyjątkiem szkół wieczorowych. Zwolnieni z tego obowiązku są studenci, którzy są żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, studenci niezdolni do ćwiczeń, co poświadcza odpowiednie orzeczenie lekarskie, a także studenci kierunków, w których przewidziany jest WF w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo.

Bezpieczny WF na studiach

WF na studiach, by był bezpieczny, powinien odbywać się w przystosowanej do tego przestrzeni. Niezbędnikiem na zajęciach gimnastycznych, rozciągających czy stabilizujących, jest materac i odpowiednia podłoga.

Airtracki z naszej oferty doskonale nadają się na WF na studiach – polecamy zapoznać się przede wszystkim z produktami, jak różnej wielkości dmuchana ścieżka gimnastyczna oraz podłoga gimnastyczna airfloor.

Dlaczego WF na studiach budzi tyle emocji?

WF na studiach budzi wiele emocji. Dlaczego? Nie każdy student kierunku artystycznego czy filologicznego chce poświęcać swój czas na zajęcia tak mocno odbiegające profilem od jego zainteresowań. Ponadto nie każdy jest sprawny fizycznie, a WF na studiach kończy się zaliczeniem bez oceny lub z oceną. Niekiedy wystarczy frekwencja i obecność na jakimś procencie wszystkich zajęć (np. 80% obecności), ale wszystko zależy od konkretnej uczelni oraz prowadzącego zajęcia. Wielu studentów załatwia sobie zwolnienia lekarskie, by nie uczestniczyć we WF-ie na studiach. 

Czy ćwiczenia na studiach powinny być obowiązkowe?

Decyzja o tym, czy ćwiczenia na studiach powinny być obowiązkowe, zależy od wielu czynników, takich jak specyfika danej dziedziny nauki, cele programu studiów, dostępność zasobów oraz elastyczność w podejściu do kształcenia. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ podejście do ćwiczeń na studiach może się różnić w zależności od kraju, uczelni i programu nauczania. Niemniej jednak, oto kilka argumentów za i przeciw obowiązkowym ćwiczeniom na studiach:

Argumenty za obowiązkowymi ćwiczeniami

  • Praktyczna nauka i umiejętności: Obowiązkowe ćwiczenia mogą zapewnić studentom praktyczne doświadczenie i umiejętności, które są istotne w ich przyszłej karierze zawodowej. Działania praktyczne mogą pomóc w zrozumieniu teorii oraz włączeniu jej w praktykę.
  • Zwiększona zaangażowanie: Obowiązkowe ćwiczenia mogą motywować studentów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach i bardziej skupienia się na materiale nauczania.
  • Edukacja holistyczna: Kształcenie akademickie nie ogranicza się tylko do przekazywania wiedzy teoretycznej. Praktyczne ćwiczenia mogą przyczynić się do bardziej holistycznego podejścia do edukacji.

Argumenty przeciw obowiązkowym ćwiczeniom

  • Indywidualna różnorodność i preferencje: Niektórzy studenci mogą mieć wcześniejsze doświadczenie w danej dziedzinie lub preferować bardziej teoretyczne podejście. Wprowadzenie obowiązkowych ćwiczeń może ograniczać elastyczność studiowania.
  • Zasoby i czas: Nie wszystkie uczelnie i programy studiów mają wystarczające zasoby, takie jak sale ćwiczeniowe, sprzęt czy kadra, aby zapewnić odpowiednią jakość obowiązkowych ćwiczeń.
  • Edukacja dostosowana do potrzeb: Niektóre dziedziny nauki mogą wymagać większej ilości teorii niż praktyki, a wymuszanie ćwiczeń może być mniej efektywne.

W rzeczywistości istnieje wiele różnych podejść do organizacji ćwiczeń na studiach. Niektóre programy oferują obowiązkowe ćwiczenia, inne dają studentom możliwość wyboru, a jeszcze inne łączą obie formy. Ostatecznie to zależy od celów programu studiów, środowiska akademickiego oraz oczekiwań studentów i ich przyszłych potrzeb zawodowych. Ważne jest, aby program studiów był elastyczny i dobrze przemyślany, aby zapewnić jak najskuteczniejszą edukację.

Jak wygląda WF na studiach?

Trudno odpowiedzieć na pytanie, jak wygląda WF na studiach, bo zajęcia są mocno zróżnicowane. Odbywają się w salach treningowych, na zewnątrz, na basenach. Niektóre uczelnie rozwijają w swoich studentach pasje do konkretnych dyscyplin (np. siatkówka, koszykówka, ale też taniec, crossfit czy gimnastyka korekcyjna). Wiele zależy także od tego, czy dana uczelnia dysponuje własną salą do ćwiczeń czy podnajmuje taką przestrzeń od innych podmiotów (szkół, siłowni itp). 

WF-u na studiach i jego zalety

  • Poprawa zdrowia i kondycji fizycznej: regularne udział w zajęciach WF-u może przynieść korzyści zdrowotne, takie jak poprawa kondycji fizycznej, wzrost siły i wytrzymałości, a także redukcja ryzyka wystąpienia niektórych chorób związanych z brakiem aktywności fizycznej.
  • Budowanie nawyków zdrowego trybu życia: WF na studiach może przyczynić się do kształtowania nawyków zdrowego trybu życia. Uczestnictwo w regularnych zajęciach fizycznych może zachęcić studentów do kontynuowania aktywności fizycznej również po zakończeniu studiów.
  • Integracja i budowanie relacji społecznych: WF na studiach może być okazją do integracji i nawiązywania nowych relacji społecznych. Zajęcia sportowe tworzą atmosferę współpracy i rywalizacji, co może sprzyjać budowaniu więzi między studentami.
  • Redukcja stresu i poprawa samopoczucia: regularna aktywność fizyczna, tak jak to ma miejsce podczas zajęć WF-u, może pomóc w redukcji stresu i poprawie ogólnego samopoczucia. Ćwiczenia fizyczne wyzwalają endorfiny, które działają jak naturalny środek przeciwlękowy i przeciwbólowy.

Sport na studiach także po godzinach

Sport na studiach można uprawiać także w ramach oficjalnych klubów i sekcji. WIele uczelni prowadzi takie grupy, rozwijające umiejętności studentów w danej dyscyplinie  (np. siatkówce, piłce nożnej). Regularnie organizowane są także międzyuczelniane rozgrywki koszykówki, badmintona, biegów przełajowych, a nawet brydża sportowego. Sport można także uprawiać hobbistycznie, będąc niezrzeszonym w żadnej studenckiej organizacji – w swoim wolnym czasie.